6 partiden seçim barajı kararı

Millet İttifakı’nı oluşturan 4 parti ile Deva ve Gelecek Partisi’nin temsilcileri dördüncü toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirdi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönüşün yol haritası niteliğinde ve yaklaşık iki buçuk sayfa olması planlanan metnin ilk kısmı olan “gerekçe” kısmı tamamlandı.

6 parti temsilcisi bu kez “yasama” başlığını görüştü. Bu başlık altında siyasi partiler kanun ve seçim yasası konuşuldu.

3 saat 15 dakika süren toplantının en kritik başlıklardan biri de seçim barajı oldu. Bu noktada 6 temsilciden iki ana öneri geldi. Onlardan biri yüzde 3 diğeri yüzde 5. Bu iki rakam görüşüldü. Kesin bir karar varılmadı ancak barajın yüzde 5’i geçmemesi noktasında ortak bir mutabakata varıldı.

Yasama başlığı altında görüşülen bir diğer konu ise Meclis’in güçlendirilmesi oldu. Bu noktada özellikle Meclis bünyesindeki komisyonların çok daha etkin olması konusunda uzlaşıya varıldı. Komisyonların şekil olmaktan ziyade daha etkin bir rol alması noktasında mutabakat sağlandı.

Önümüzdeki hafta salı günü gerçekleştirilecek toplantıda “yasama başlığı görüşülmeye devam edilecek. Metin toplamda ‘gerekçe, yasama, yürütme, yargı ve temel hak ve özgürlükler’ şeklinde toplam 5 bölümden oluşacak. Yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan metin son olarak genel başkanlara sunulacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir