Adalet Bakanlığı kontratlı işçi alıyor! İşte müracaat tarihleri ve kuralları 2022

Adalet Bakanlığı bünyesine 22 kontratlı bilişim işçisi alımı ilanı, 17 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yayınlanan ilana nazaran alımlar; Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı, Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, Android Taşınabilir Uygulama Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı, Bilgi Tabanı Güvenliği Uzmanı, Kaynak Kod Tahlil Uzmanı, Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, Web Önyüz Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı, Network (Ağ) Uzmanı, Kaynak Kod Tahlil Uzmanı alanlarında yapılacak.

İlanın akabinde müracaatta bulunmak isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı kontratlı bilişim çalışanı alımı müracaat tarihleri ve kaideleri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Adalet Bakanlığı kontratlı bilişim çalışanı alımı müracaatları ne vakit başlıyor, müracaat nasıl yapılır? İşte 2022 Adalet Bakanlığı kontratlı bilişim çalışanı alımı müracaat tarihleri ve kuralları…

Adalet Bakanlığı kontratlı bilişim çalışanı alımı müracaatları ne vakit başlıyor?

Adalet Bakanlığı kontratlı bilişim işçisi alımı müracaatları, 18 Mayıs-2 Haziran 2022 tarihleri ortasında alınacak.

Adaylar, müracaatlarını Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar belirtilen konumlardan en fazla 2 (iki) adedine başvurulabilecek.

Müracaat sonuçları ile kelamlı imtihan yeri ve tarihi “www.adalet.gov.tr” adresinden ilan edilecek. İmtihanlara ait bilgiler Meslek Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

Genel müracaat kaideleri

a.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen kaideleri taşımak,

b.      Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c.      (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen kısım mezunları yalnızca C1 ve C2 Kümesi konumları için müracaat yapabilir),

d.      Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin suramı ve idaresi konusunda, son müracaat tarihi itibariyle fiyat tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, öbürleri için en az 5 (beş) yıllık mesleksel deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4 üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır.),

e.      Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla aktüel programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

f.       Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, süratli öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, ekip çalışmasına yatkın olma ve bağlantı marifeti yüksek olma, ağır ve gerilimli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) kıymet vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.