Emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, yasalaştı!

TBMM Genel Kurulu’nda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri bugün tamamlandı. Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeleri içeren 12 maddelik torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

AKP, çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni 15 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na sunmuştu. 12 maddelik torba kanun teklifi, 18 Ocak’ta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a sevk edilmişti.

Komisyon sürecinde, AKP milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı üzere, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam verilmesine dair düzenlemenin kanun teklifine eklenmesi için önerge vermiş ve kabul edilmişti. Böylelikle SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 itibarıyla altı aylık maaş zammı yüzde 42,57 olmuştu. Yapılan iyileştirmenin yetersiz bulunması ve emeklilerin maaş oranına tepkisinin devam etmesinin ardından dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarını memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı olan yüzde 49, 25’e çıkarılacağını duyurmuştu. Bugün de Genel Kurul sürecinde maddeler görüşülürken SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 itibarıyla 6 aylık maaş artışının yüzde 49,25 yükseltilmesi için verilen önerge kabul edildi. Emeklilere verilen zamlar ocak ayından itibaren geçerli olacak.

Bugün Genel Kurul’da yapılan oylama ile yasalaşan torba kanun teklifi şu düzenlemeleri içeriyor:

 • Kısa çalışma gerekçelerine “genel salgın” durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600’den 450’ye indirilecek.
 • Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.
 • Kısa çalışma ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenecek. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkili olacak. Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak, nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemeyecek veya başkasına devir ve temlik edilemeyecek.
 • Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içerisindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği sürelerinden düşürülecek.
 • Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler, yasal faiziyle sigortalıdan tahsil edilecek, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmeyecek.
 • Uygulama, kısa çalışma başlama tarihi, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlar hakkında da geçerli olacak. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin hükümler 1 Mart’ta yürürlüğe girecek.
 • İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik, 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek ve uygulamanın 31 Aralık 2026’ya kadar uzatılabilmesinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
 • İşverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla 2016’dan bu yana uygulanan asgari ücret desteği 2024’te aylık 700 lira olarak uygulanacak. Böylece asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilmiş olacak.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kanun kapsamındaki eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarında inceleme, yetkilendirme, kontrol ve denetim yapmaya yetkili olacak. Bakanlık adına inceleme, kontrol ve denetim, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde görevli çalışma uzman ve uzman yardımcısı, mühendis, fizikçi, kimyager, biyolog ve tabip unvanlı personel tarafından yerine getirilecek.
 • Görevlendirilen personel inceleme, kontrol ve denetim esnasında mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlü olacak. Görevlendirilen personele işveren veya çalışanlar tarafından gereken kolaylık sağlanacak.
 • Görev yapan Bakanlık personeli kolluk kuvvetlerinin yardımına ihtiyaç duydukları takdirde, askeri işyerleri hariç olmak üzere, durumu ilgili mülki idare amirine iletecek. Mülki idare amiri, talebi uygun bulursa yeteri kadar kolluk kuvveti görevlendirecek.
 • En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilecek.
 • SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış oranına, ocak ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere 49,25 olarak uygulanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx